Wij hebben als ZWO  de opdracht om Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking handen en voeten te geven.  We zijn dan ook bijzonder dankbaar voor de actieve steun van de leden van de PKN-gemeente die, door collecten en jaarlijkse bijdragen, middelen beschikbaar stellen voor de nood in de wereld.

Met de nood in de wereld bedoelen we:

Geloofsnood                -  We steunen organisaties die christenen helpen in die landen waar ze
                                        door de regering/bevolking  worden vervolgd of gediscrimineerd.

Zending                      -  Wereldwijd bieden we hulp om Jezus bekend te maken.

Armoede bestrijding  -  Niet alleen bij rampen, maar ook bij structurele armoede willen we
                                      wereldwijd hulp bieden.

Elk jaar werken we met een thema,  we hebben dan extra aandacht voor die organisaties die voldoen  aan dat criterium.  Een thema zou kunnen zijn:  extra aandacht voor christenen die leven in landen waar de islam de boventoon voert of een thema rond  kinderen in de knel.

Ons jaarthema 2022 is:   Zending en Evangelisatie

Het thema extra aandacht geven betekent niet alleen extra financiële steun maar ook onze gemeenteleden informeren. Daarvoor organiseren we een ZWO-kerkdienst. In deze dienst nodigen we een spreker uit die, zowel in de kerkdienst als in Pro Rege, uitlegt waarom hulp nodig is voor deze doelgroep.

In onze vergaderingen beoordelen we de aanvragen om hulp en we mogen dankbaar elke keer weer hulp bieden aan diverse organisaties.  Als taakgroep hebben we goede contacten met “Kerk in Actie”. Dit is de hulpverleningsorgansiatie van de Protestanse Kerk Nederland.  Behalve informatie en hulp voorzien zij ons van promotie materiaal rondom Zending en Werelddiaconaat.

We onderhouden goede banden met onze buurgemeenten door het bezoeken van de klassikale vergaderingen. Acties en algemene informatie publiceren  we regelmatig in Rondom, wat duidelijk herkenbaar is aan ons logo.

Als er nog vragen  zijn neem dan gerust contact op met de secretaris van de ZWO

De secretaris van de ZWO: 

Sjoerd Poelstra
Tel. 0511 452 994
E-mail: sjoerdenaafke@kpnmail.nl

Rekeningnummer van de ZWO te Kollum: NL50 RABO 0333 3202 55