Wie is en wat doet de werkgroep

De Kollumer werkgroep Samen Sterk zet zich in om door middel van leuke activiteiten geld bijeen te brengen voor restauraties en diverse projecten voor onze kerken.

Afgelopen jaren heeft de werkgroep zich ingezet om een financiële aanvulling voor o.a. de glas in lood ramen in de Maartens- en Oosterkerk en voor inrichting van Pro Rege en het vernieuwde liturgisch centrum in  de Oosterkerk. Hiervoor hebben  we de laatste jaren geslaagde vrolijke voorjaarsdagen gehad. Na 2 jaar coronatijd,  zijn we terug met de vrolijke voorjaarsdag. Een gezellige dag met o.a. verkoop van bloemstukjes, lunch café, verloting en nog veel meer.

Wilt u meer weten of heeft u ideeën voor andere activiteiten, laat het ons weten. Ook zijn wij op zoek naar versterking.
Lijkt het u leuk om in een creatief team mee te werken aan het organiseren van activiteiten neem dan even contact op met één van onze leden.

Sietske Huizenga

Loes Tiemersma

Tea Kremer

Marchien Douma

Erry Kamstra

Alinda Dijkstra

Tine-Griet Boetes