De vesperdienstcommissie stelt zich ten doel om in het winterseizoen (september – april) maandelijks een Vesperdienst te organiseren. De Vesperdiensten mogen zich verheugen in een vaste kern van bezoekers die de rust en de liturgische inhoud, beide zo kenmerkend voor de Vespers, zeer kunnen waarderen. Uiteraard bent u van harte welkom om deze diensten bij te wonen. (Steeds in de Maartenskerk vanaf 17.00 uur).

De vespers (of het avondgebed) behoren tot de zogenaamde getijden in de Rooms-katholieke en Oosters-orthodoxe Kerk en worden gebeden om 17-18 uur. Het woord komt uit het Latijn, van vespera dat avond betekent. In enkele protestante kerken (dus ook in Kollum) wordt de term 'vespers' gebruikt als aanduiding voor een avonddienst.

De Vesperdienstcommissie gaat vrij soepel om met de ‘strenge’ liturgische opbouw die van oudsher wordt voorgeschreven m.b.t. een Vesper. Wel hebben we vaste ankers binnen onze vesperdiensten. Zo beginnen we altijd met een stil moment en het aansteken van de kaarsen. Een ander liturgie-onderdeel is het z.g.n. Psalmgebed, waarin we steeds een Psalm kiezen als uitgangspunt, al dan niet afgewisseld met gezongen antifoon.

Naast het Psalmgebed zit in elke Vesperdienst minimaal één tekstlezing uit de Heilige Schrift. Deze schriftlezing is het uitgangspunt van een korte meditatie in woord, stilte en muziek. Muziek is van grote waarde in onze vespers. Naast momenten van stilte bepaalt ook de muziek ons bij de dienst op een meditatieve wijze. In de dienst der gebeden verweven we meestal een avondgebed, de voorbeden, het stil gebed en het Onze Vader.

Kortom: wij pogen vooral een liturgisch mooi geheel van de diensten te maken, waarbij veel aandacht is voor stilte en muziek. Op deze manier is elke Vesper een inspirerende start voor de nieuwe week.
Nogmaals: van harte uitgenodigd om hierbij deelgenoot te zijn.

De Vesperdienstcommissie