Samenwerking Diaconie & Present.

De diaconie wil samen met Stichting Present Noordoost Friesland een beweging op gang brengen, waarbij het voor steeds meer mensen vanzelfsprekend wordt iets voor een ander te doen.

Present werkt als bruggenbouwer tussen (groepen) mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Dit gebeurt op een eigentijdse manier, waarbij vrijwilligers zelf kunnen aangeven wat ze te bieden hebben, met wie ze dit willen doen en wanneer het hun past. En dat eenmalig (een dag of dagdeel) zonder verdere verplichtingen. Juist mensen met een volle agenda voelen zich aangesproken door deze vorm van zinvol bezig zijn voor een ander: je plant vooraf, doet wat je hebt afgesproken en je bent klaar.

Diverse groepen hebben al ervaren wat het effect is van deze vorm van vrijwilligerswerk. Niet alleen voor degene die hulp nodig heeft, maar ook voor jezelf en je groep. Voorbeelden van groepen: vrienden, collega's, politieke partijen, gespreksgroepen, directie-, management- of sportteam, buren, kerkenraad, diaconie, familie, loopgroepje, lees club, bestuur etc etc.

Door de groepsgewijze aanpak kan er in een korte tijd veel geboden worden, wat voor de hulpvrager al een wereld van verschil kan betekenen.

Zit je niet bij een groep, geen probleem. Present zorgt ervoor dat je samen met anderen aan de slag kunt. Zo leer je ook weer nieuwe mensen kennen.

Sinds de start vorig jaar, zijn er in Noordoost Friesland verschillende projecten gerealiseerd, waarbij er veel vrijwilligers zijn ingezet die met elkaar én met veel plezier hulp hebben geboden.

Hierbij werkt Present op een professionele manier samen met diverse maatschappelijke organisaties, zodat de hulp daar terecht komt waar deze het hardst nodig is.

De diaconie wil in eerste instantie binnen de Protestantse Gemeente Kollum groepen informeren en interesseren om eens een keer mee te doen. Vanuit de opgedane ervaringen hopen we dan via de contacten, die iedere deelnemer buiten zijn of haar groep heeft, weer nieuwe groepen te vormen. Met deze olievlekwerking komt er een beweging op gang die buiten de kerkmuren doorgaat.

Voor meer informatie, kijk op: Stichting Present NOF