De ouderlingen zijn sinds enige tijd samengevoegd tot één sectie. Voorheen waren er twee secties, te weten Noordoost en Noordwest. Reden van de samenvoeging was het structurele tekort aan ouderlingen, waardoor de individuele secties dusdanig klein werden dat tot samenvoeging is besloten. Alle ouderling zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad.

Voorzitter: Jacob van der Goot
Tel: 0511–451-835
E-mail: Ja.vdgoot@knid.nl


Het gemeentelid centraal en Samen Verantwoordelijk


Pastoraat inrichting


Straatindexdashboard