De ouderlingen zijn sinds enige tijd samengevoegd tot één sectie. Voorheen waren er twee secties, te weten Noordoost en Noordwest. Reden van de samenvoeging was het structurele tekort aan ouderlingen, waardoor de individuele secties dusdanig klein werden dat tot samenvoeging is besloten. Alle ouderling zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad.

Voorzitter: Simon Bijlsma
Tolhuis 58
Tel: 0612-704-574
E-mail:


Het gemeentelid centraal en Samen Verantwoordelijk


Deel-1: Taakgroep pastoraat


Deel-2: Taakgroep pastoraat


Deel-3: Taakgroep pastoraat


Dashboard Pastoraat

 

Straatindexdashboard