Maartenskerk

Midden in het dorp staat de oudste kerk, de Maartenskerk. Deze van oorsprong Katholieke kerk, diende later als kerk van de Hervormde Gemeente. Na de fusie van de Hervormde Gemeente en de gemeente van de Gereformeerde Kerk in 2008, is dit monumentale gebouw in gebruik als PKN-kerk.

Koster

Dhr P. Kamstra en Mw. E. Kamstra-Bremer
Telefoon: 0511-453188
Mobiel: 06-31332063
E-mail: Fam. Kamstra


Oosterkerk

De Oosterkerk staat ook in het centrum en is eveneens een monument, maar dan veel jonger. Deze kerk is gebouwd in 1923 door de gemeente van de Gereformeerde Kerk en is nu ook in gebruik als PKN-kerk.

Kosters

Dhr. G. van der Veen
Telefoon: 0511-452-790   
Mobiel: 0643-740-740

dhr. W. Bonnema
Telefoon: 0511-452415
Mobiel: 06-12992840
E-mail: Bonnema

dhr L. de Boer
Telefoon: 0511-452715


De Kandelaar

Als derde kerk is de Kandelaar in gebruik bij de Hervormde Gemeente op Gereformeerde grondslag. Ook deze kerk bevindt zich in het centrum.

De drie kerkgebouwen worden in het menu-onderdeel “Onze kerken” nader beschreven.

Koster

Mw. N.A. Bosgraaf-van Gelderen
Telefoon: 0511-452892