Oosterkerk Zondagavondzang 2022/2023 

29 januari 2023

Heet Zoutkamper Mannenkoor

26 februari 2023

Chr. Mannenkoor uit Assen

26 maart 2023

Chr. Mannenkoor Westerlauwers

30 april 2023

Edoza uit Sneek

 

Vesper waarin de profeet Jesaja centraal staat… 

Op de eerstvolgende Vesper van zondag 27 November a.s. staat het thema: 'Jesaja- de profetische stem van Advent' centraal. We vieren op deze zondag dan ook de eerste Advent. Ds. R. Wollenberg heeft vorig jaar deze dienst al met ons voorbereid, maar door Corona kon dat geen doorgang vinden. Nu hopelijk wel! Een hernieuwde kans om deze mooie thematiek gestalte te geven. Een aantal delen uit het boek Jesaja zijn als rode draad vervlochten door de liturgie: lezingen die doorspekt zijn van woorden van hoop, verwachting, dromen, licht en vrede. Deze rode draad vormt de verbinding van elementen als mooie adventsliederen, woorden van bezinning, stiltes en muziek, die zo Vesper-eigen zijn. Titels uit de Jesaja-lezingen zijn achtereenvolgens: ‘Leven in het licht van de Heer’, ‘Alles wordt nieuw’, ‘Durf te dromen’, ‘Immanuel – God met ons’ en ‘Licht in het donker’. De lezingen worden afgesloten met een mooi gedicht van C. Voskuilen met de veelzeggende titel: ‘Een brief van Jesaja’. Beschouw het als een brief die aan ons is gezonden en waar wij hoop, verwachting, dromen, licht en vrede uit mogen putten. Is dat niet opwekkend in deze tijd? Komt u zich ook laven aan deze bron van bezinning en inspiratie? Welkom. Vanaf 16.30 uur serveren we koffie en thee, waarna rond 17.00 uur de Vesper start. 

 

Datums Vesper

27 november (Ds. Wollenberg)

December geen Vesper

22 januari (Ds. Glass)

26 februari (Ds. Peersmann)

26 maart (Ds. Praamsma)

 

Collectemunten verkoop

Het is weer mogelijk collectemunten te halen in Pro Rege. Van 18.45 tot 19.30 uur in zaal 1. Voor de betaling zijn machtigingskaarten aanwezig.

Taakgroep beheer.