Open huis vernieuwd Pro Rege 18 september 2021 (klik op link)

Programma Startweek 2021 (klik op link)

Tsjerkepaad verslag (klik op link)

 

Nieuwe versoepelingen voor de kerkdiensten vanaf 26 Juni.

Met woorden uit Psalm 149 berijmd mogen wij verheugd zijn dat wij na lange tijd weer mogen zingen tijdens de  kerkdienst.

 

Halleluja laat opgetogen

Een nieuw gezang den Heer verhogen

Laat allen die Gods naam belijden

Zich eensgezind verblijden

Laat het een hoge feestdag wezen,

De Naam des Heeren wordt geprezen ,met het aloude lied der vaaderen,

De Heilige reien naaderen, En zo danst in het morgenlicht

Heel Gods volk voor zijn aangezicht

En slaat de harp en roert de trom , in ’s Heeren heiligdom ( Psalm 149 : 1&2 )

 

Wat hebben wij het zingen allenmaal erg gemist tijdens de coronapandemie in de kerkdiensten.

Vanaf aanstaande zondag mogen wij weer zingen tijdens de kerkdienst na lange tijd.

De mondkapjes hoeft u ook niet meer te dragen bij binnenkomst, mits de 1,5 meter gewaarborgd kan worden.

100 gemeenteleden blijft gehandhaafd ,exclusief medewerkers.

Ook is er kindernevendienst.

De hierna volgende regels blijven gelden tot nader order,

- De kerkzaal gaat open om 09.00 uur

- U wordt ontvangen door het welkomstteam

- Het welkomstteam brengt u naar uw zitplaats

- Er wordt gevraagd uw handen te ontsmetten

- We houden ons aan de 1,5 meter afstand.

- We registeren de aanwezige kerkgangers.
- In de kerkdienst houden we bij het aantal bezoekers rekening met 1,5
  meter afstand
-Er kan geen gebruik gemaakt worden van de gaderobe

-Er zijn nog geen vaste zitplaatsen.

-Wel is er collecte, er staan bij de uitgangen 2 collecteschalen
- vanaf 26 juni 2021 mag in kerkdiensten weer gezongen worden.

-Ook na de dienst graag de aanwijzingen opvolgen van het welkomstteam.

We blijven de richtlijnen van het kabinet en de RIVM volgen.
De commissie kerk in coronatijd zal verder als er zich geen nieuwe
ontwikkelingen voordoen , zich op de achtergrond houden.
Mocht er toch een aanleiding zijn om  bij elkaar te komen zal dit spoedig gebeuren.

 

NIEUWE INFORMATIEBOEKJE IS BESCHIKBAAR (klik op link)

 

Vrijwilligers gezocht oud en jong!

Het werk in Pro Rege en de Kerkzaal gaat voorspoedig. De meeste ruimtes zijn geschilderd de plafonds zitten er in en de verlichting is ook bijna klaar. De ruimtes worden klaar gemaakt voor de vloerbedekking. Dus het grote werk is bijna klaar, maar er zijn nog allerlei klussen en klusjes en daar zoeken we nog vrijwilligers voor!

Een overzicht van nog openstaande klussen:

·  hang- en sluitwerk monteren op loop- en kastdeuren (materiaal is besteld maar nog niet ontvangen)

·  hal 1-4 > vloer controleren op loszittende plavuizen, deze verwijderen (wk 23 af  te  ronden)

·  sanitair > chromen afvoerpijpen vervangen (urinoirs/wastafels)

·  buitenmuren zaal 2 impregneren (noordoosthoek) - deze zomer, aan het einde van  een droge periode (Weidenaar levert materiaal tzt)

·  bar > panelen verwijderen

·  hal 2 > kastenwand > scharnieren kastdeuren vervangen/repareren, schilderen

·  buorkerij > wandtegels verwijderen (begin juli)

·  lichtkoepels > schilderen

·  kerkbanken voor grote hal > inkorten 

·  grote eindschoonmaak van kerkzaal en Pro Rege

Deze lijst kreeg ik van Steven ter Horst lid van de bouwcommissie, u ziet er is nog wel wat te doen. Als u nog wat tijd over hebt op een zaterdag of een doordeweekse dag meld u dan bij:

Gjalt  van der Veen op 06 43 740 740 / proregekollum@gmail.com


Pastoraat in Coronatijd

In deze lastig tijd, waarbij we niet zomaar (spontaan) bij elkaar op bezoek kunnen gaan, heeft het ook voor de invulling van het pastoraat zijn impact.

De predikanten hebben te maken met familieomstandigheden, waaronder het overlijden van gemeenteleden en komen dan ook in contact met mensen die met het Coronavirus besmet zouden  kunnen zijn. Dit is voor onze predikanten best een groot dilemma; aan de ene kant willen ze gemeenteleden bijstaan en aan de andere kant kunnen ze dat niet doen, omdat een evt. risico van besmetting aanwezig is.

We kiezen als pastoraat ervoor geen risicofactor te zijn. Dit betekent minder contacten dan we graag zouden willen.
Daarom willen we een ieder er op wijzen dat wanneer u behoefte heeft aan contact met de kerk; neem dan contact op met uw wijkmedewerker, PBD’er of pastoraal assistent. Indien u niet beschikt over het telefoonnummer, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de secretaris van de taakgroep Pastoraat, die u verder kan helpen. Telefoonnummer 0511-453531


Op de pagina Foto's een kijkje achter de schermen van de verbouwing!


Krant artikelen

Kerk doet fundamenteel iets fout als jongeren opzeggen.

Trouw, 21 januari 2021

Kerk doet fundamenteel iets fout als jongeren opzeggen


We moeten niet praten, maar bouwen

Friesch Dagblad, 9 februari 2021

We moeten niet praten, maar bouwen


Gemeenten in de Protestantse Kerk, gooi het net over een ándere boeg.

Friesch Dagblad, 11 februari 2021

Gemeenten in de Protestantse Kerk, gooi het net over een ándere boeg.