Mededeling van het moderamen en de commissie kerk in corona tijd. 

Vanaf zondag 20 december aanstaande tot 19 januari 2021 worden de diensten alleen online vanuit de Oosterkerk verzorgd Via ons YouTube kanaal en via de kerkomroep.nl. Hierin nemen wij onze verantwoordelijkheid als Protestantse Gemeente Kollum. U heeft in de afgelopen weken steeds kunnen lezen dat wij per week bekijken of het nog verantwoord is om de kerkdiensten fysiek bij te wonen. Na aanleiding van de persconferentie van premier Rutte is het volgende besloten. Vanaf maandag 14 december tot 19 Januari 2021 zijn er geen activiteiten, vergaderingen ,in de kerkzaal en in Pro Rege, behalve de online kerkdiensten. In goed overleg is besloten om weer af te schalen naar de situatie van maart jl., waarin wij ook onze verantwoordelijkheid nemen , om wel het evangelie te verspreiden ,maar niet het Covid 19 virus. Langs deze weg willen wij u allen veel Heil en Zegen toewensen voor 2021.