Info op Beamer en KerkTV vanuit de Oosterkerk

De projectieschermen in de Oosterkerk zijn, naast het tonen van de liturgie, uitermate geschikt om mededelingen en (voor-) aankondigingen van activiteiten te doen voor de aanwezige gemeenteleden. Ook worden regelmatig video-fragmenten en CD’s afgespeeld. We merken inmiddels dan ook dat diverse commissies de weg naar het beamer-team weten te vinden. Gezien de groei van het aantal berichten is het nodig hier enkele spelregels bij aan te houden.

Foto’s, CD’s en DVD’s

Het komt regelmatig voor dat net voor de dienst nog even foto's, DVD's, CDs, etc, bij de beamerman worden ingeleverd, die moeten worden getoond of afgespeeld. Door de verschillende formaten en extensies ervan komen we nog regelmatig voor onaangename verrassingen te staan. Dit geeft een ongewenste verstoring van de dienst. Daarom willen we dit materiaal en andere bijdragen graag uiterlijk de donderdagavond 20.00 uur binnen hebben. Verzoeken om foto's, DVD's, CDs, etc, te laten horen of zien, die net voor de dienst nog even binnenkomen, kunnen wij daarom helaas niet meer honoreren.

Berichten 

Het aantal zondagen dat een bericht in de presentatie wordt meegenomen is beperkt tot twee. U kunt uw berichten op twee manieren inleveren. Ten eerste bestaat er de mogelijkheid dat u alleen een tekst inlevert, waar wij een dia van maken. Eventuele afbeeldingen willen wij graag zo duidelijk en scherp mogelijk in zo’n hoog mogelijke resolutie. Eventueel voegt u een website-adres toe, waar de afbeeldingen te downloaden zijn.

De tweede mogelijkheid is dat u een complete PowerPoint-dia als bijlage e-mailt. Wij willen dan graag de teksten in lettertype Arial met een minimale lettergrootte van 32 punten. Dit betekent dat er niet veel tekst op één dia past en dat deze dus beknopt moet blijven. Complete verhalen zullen zonodig door ons worden verkort. Probeer uw bericht zo functioneel mogelijk te houden.
Aankondigingen als pdf-document kunnen door ons niet meer gewijzigd worden qua tekst(-grootte) en kleuren en zijn daarom niet geschikt. Voor een goede leesbaarheid is het verder van belang dat het contrast tussen tekst en achtergrond voldoende groot is. Zwart op wit is goed, maar zwart op fel blauw is in de kerk niet goed te lezen.

U kunt berichten voor op de projectieschermen e-mailen naar de onderstaande personen. Zij distribueren ze zonodig verder naar de team-leden, die de desbetreffende zondagen dienst hebben.

contactpersoon:  Piet Kamstra
tel. 0511-453 188
E-Mail: piet_kamstra@hotmail.com