De kerkenraad is het verandvoordelijk bestuursorgaan van de PKN kerk van Kollum en bestaat uit ouderlingen en diakenen.


Beleidsplan PG Kollum 2022 2025 def versie 29 maart 2022

Jaarplan PG Kollum 2022 def versie 29 maart

Plaatselijke regeling Kollum def versie 29 maart 2022