De kerkenraad is het verandvoordelijk bestuursorgaan van de PKN kerk van Kollum en bestaat uit ouderlingen en diakenen.


Beleidsplan 2017-2021