Het moderamen heeft als functie om besluitvorming voor te bereiden die vervolgens wordt gepresenteerd aan de kerkenraad om formeel te worden geaccordeerd.


Voorzitter: Mevrouw T.J.C. Woltjer
Tel: 0511-452-440
E-mail: voorzitter@pknkollum.nl

 

 

 


Scriba: De heer T.A.J. Olde Scheper
Postbus 104, 9290 AC Kollum
Tel: 0657-609-207
E-mail: scriba@pknkollum.nl

 

 

 


Assessor: De heer G. Dijkstra
TeL: 0511-451-994
E-Mail: g.dijkstra05@knid.nl


Predicanten:

- Ds. E.J.M. Peersmann

- Ds. R. Wollenberg

Uitgebreide gegevens predikanten