Doelstelling

Rondom is het mededelingenblad van de Protestantse Gemeente Kollum en omstreken.

Verschijning cyclus

Het kerkenblad “Rondom” verschijnt 11 keer per jaar. Dat komt neer op een verschijning van ongeveer éénmaal in de 4 weken.


 


Kopy inleveren

Kopij voor Rondom kunt u per e-mail aanleveren.

Inlever adres

e-mail: kopij.rondom@gmail.com

Informatie over bezorging

 Mw. A. Krol-Botter; tel. 06-27621435

Abonnementenadministratie

Deze wordt verzorgd door het kerkelijk bureau.
E-mailadres voor het doorgeven van opgaves, opzeggingen, verhuizingen en vertrek: pgkollum@knid.nl