College van kerkrentmeesters (CvK)

Voorzitter:

de heer T.J. de Bruin
Nobel 76
Tel: 0511-453544 / 06-51007341
E-mail: bruin999@hetnet.nl

Secretaris:
E-mail: tgbeheer@pknkollum.nl 

Penningmeeester ai: 

vacant

Personeel:
de heer Theo de Bruin
Nobel 76
Tel: 0651-007-341
E-mail: bruin999@hetnet.nl

Onderhoud:
Dhr. J.S. ter Horst,
Trekweg 6
Tel: 0613-418-883

Boekhoudster:
Tine Griet Boetes
Mr. Andreaestraat  6
Tel: 0511-453-049
E-email: fin.adm.pgkollum@live.nl