College van kerkrentmeesters (CvK)

Voorzitter: de heer S.J. Mulder
Nobel 70
Tel: 0511 453 284

Secretaris: vacant

Penningmeeester: de heer  M.J. de Vries
De Anjen 83
tel: 0511 452 003

Gronden en beheer van gebouwen:
de heer E.J. van der Weit
Eskesstraat 52 
tel: 0511 454 240

Kerkelijk bureau en organisatie vrijwilligers (Pro Rege, kosters):
de heer J. de Vries
Molenhoek 31A
tel: 0511 452 521 

Onderhoud gebouwen, specifiek gebruik/inrichting Pro Rege en geluid/beamer:

Onderhoud gebouwen, specifiek brandpreventie en groot onderhoud:
Dhr. J.S. ter Horst,
Trekweg 6
tel: 0511 401 012