Inleiding

In onze grote gemeente is het belangrijk te weten wie u over blijde en droeve gebeurtenissen kunt inlichten. Uw wijkpredikant en wijkouderling zullen graag bericht ontvangen bij onderstaande gebeurtenissen:

Geboorte en doop

De geboorte van uw kind kunt u doorgeven aan het kerkelijk bureau. Een doopaanvraag overlegt u in eerste instantie met uw (wijk)predikant.

Belijdenis

Dit bespreekt u in eerste instantie met uw (wijk)predikant. Die geeft daarna de gegevens door aan het Kerkelijk Bureau of de scriba.

Huwelijk

We vragen bruidsparen tijdig melding te doen aan de (wijk)predikant over hun trouwdienst. Een huwelijk heeft in de organisatie veel voeten in de aarde, dus wees op tijd. Dit telt ook wanneer een andere predikant in de dienst voorgaat of wanneer de huwelijksbevestiging elders plaatsvindt. Daarna kan de trouwdienst verder geregeld worden met het Kerkelijk Bureau en de koster.

Jubileum

Vrijwel alle jubilea zijn bekend bij de predikant en de wijkouderling. Wilt u daar iets over bespreken, dan kunt u dit met hen doen.

Ziekte

Dit kunt u doorgeven aan uw (wijk)predikant of uw wijkouderling.

Overlijden

Dit kunt u doorgeven aan uw (wijk)predikant. Mocht deze niet aanwezig zijn, dan kunt u dit doorgeven aan uw wijkouderling of aan de scriba.

Lidmaatschap van onze gemeente

Aangaande het lidmaatschap van onze gemeente (aanmeldingen & opzeggingen) kunt u het contact fomulier gebruiken.

Adres kerkelijk bureau

Postbus 104, 9290 AC Kollum
Telefoon: 0511-702-191
E_mail: Kerk.Bur@pknkollum.nl

Aanwezig maandagmorgen 9.00 – 10.30 Pro Rege (de buorkerij).