• KVK 76412903
  • Oostenburgstraat 1
  • 9291EM Kollum
  • Rechtspersoon

Verkort overzicht balans en staat van baten en lasten 2021


Handleiding ANBI-publicatie vanuit FRIS

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie 2024


Begroting PKN Kollum 2020 (oud)