Als derde kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Kollum (naast de Maartenskerk en de Oosterkerk) in gebruik bij de Hervormde Gemeente op Gereformeerde Grondslag (vergelijkbaar met de Gereformeerde Bond in de Ned. Herv. Kerk). En maakt formeel onderdeel uit van de PKN gemeente in Kollum.

Koster

Mw. N.A. Bosgraaf-van Gelderen
Telefoon: 0511-452-892

Geschiedenis

Het huidige kerkgebouw was oorspronkelijk een boerderij en is verbouwd tot Nederlands Hervormde Kapel. In 1996 is de entree vervangen.

Diensten

Kerkdiensten afwisselend in De Kandelaar, Voorstraat 24
of in de Maartenskerk, Voorstraat 39 te Kollum.

Contactpersoon: De heer G.Bosgraaf
De Keegen 12
9291 PM Kollum
Tel.: 0511-451-883