Als derde kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Kollum (naast de Maartenskerk en de Oosterkerk) in gebruik bij Sectie De Kandelaar. Binnen de Protestantse Gemeente Kollum is Sectie De Kandelaar de geïntegreerde voortzetting van de Nederlandse Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag.

Koster

Mw. N.A. Bosgraaf-van Gelderen

Tel: 0511-452-892

Geschiedenis

Het huidige kerkgebouw was oorspronkelijk een boerderij en is verbouwd tot Nederlands Hervormde Kapel. In 1996 is de entree vervangen.

Diensten

Kerkdiensten afwisselend in De Kandelaar, Voorstraat 24
of in de Maartenskerk, Voorstraat 39 te Kollum.

Contactpersoon: De heer G.Bosgraaf
De Keegen 12
9291 PM Kollum
Tel.: 0511-451-883