collecterooster 2021

 

 

 

 

 

De collecte van de diaconie is woensdag 3 november (dankdag voor gewas en arbeid)  bestemd voor de Stichting Voedselbank Kollumerland c.a.

De Stichting Voedselbank Kollumerland c.a. is opgericht in mei 2011.

De Voedselbank is een organisatie van een groep vrijwilligers die zich bezig houdt met: “Het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen, om deze kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.”

De Voedselbank slaat daarmee twee vliegen in één klap. Levensmiddelen die niet meer geschikt zijn voor verkoop in de winkel, maar nog prima geschikt zijn voor consumptie, worden niet meer weggegooid en dus verspild, maar gebruikt om mensen te helpen die deze levensmiddelen hard nodig hebben, omdat ze om welke reden dan ook niet voldoende geld hebben om voldoende eten te kopen.

De exploitatiekosten (vanaf 1 juli 2014 ook huurkosten) van de voedselbank zijn hoog. Daarnaast is geld nodig om vrij regelmatig aardappelen, groenten, fruit en levensmiddelen bij te kopen. Dit om tweewekelijks een redelijk volwaardig voedselpakket samen te stellen. Financiële bijdragen van particulieren, kerken en het bedrijfsleven zijn dan ook meer dan welkom.

Namens de diaconie,

Sjoerd Poelstra