Liturgisch bloemstuk op de eerste zondag van advent
Protestantse gemeente van Kollum, 29 november 2020
Thema: ‘Zie je al wat?’
Marcus 13:24-37

De liturgische bloemstukken in deze adventsperiode hebben alle als basis een grote boomstronk, die symbool mag staan voor de ‘stronk van Jesse’ waar het ‘twijgje’ Jezus van afstamt. De stronk is daardoor ook een beeld van hoop en verwachting. Op de stronk zal elke week een ster te zien zijn. Eerst een kleine, maar hoe dichter we bij kerst komen hoe groter de sterren worden.

Vandaag horen we over een vijgenboom, die in blad schiet en de zomer aankondigt: de heerlijke tijd dat de Here God Koning van de wereld is. Er zullen ook andere tekenen te zien zijn, die de komst van de Heer aankondigen: sterren die uit de hemel vallen en hemelse machten die wankelen. In het bloemstuk is een witte kerstster te zien, die symboliseert de ster die uit de hemel is komen vallen. Wit is hier de kleur van vreugde en reinheid: Hij die wij verwachten zal de wereld rein maken en vreugde schenken. Ook zien we vijgentakken en vijgen. Zij staan symbool voor zegen en vruchtbaarheid. De kleur van het kleed is paars, het is de kleur van ingetogenheid en  soberheid, zoals de tijd voor kerst beleefd wordt.

 

 

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de vijgenboom:
nieuw leven breekt door,
kome wat komt.


Liturgisch bloemstuk op de tweede zondag van advent
Protestantse gemeente van Kollum, 6 december 2020
Thema: ‘Wie ben jij dan wel?’
Jesaja 40:1-11
Johannes 1:19-28

De liturgische bloemstukken in deze adventsperiode hebben als basis een grote boomstronk, die symbool mag staan voor de ‘stronk van Jesse’ waar het ‘twijgje’ Jezus van afstamt. De stronk is daardoor ook een beeld van hoop en verwachting. Op de stronk zal elke week een ster te zien zijn. Eerst een kleine, maar hoe dichter we bij kerst komen hoe groter de sterren worden. In de lezingen van vandaag wordt gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid is en waar Gods Zoon onder ons zal wonen. Deze gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruik van de kleur wit van de Helleborus, de kerstroos. Door de geboorte van Jezus kwam de schepping in een nieuw licht te staan: de winterse aarde veranderde even in een paradijs zoals dat in Genesis geschetst en door Jesaja beschreven wordt. Alle bloemen verdwenen weer, alleen de kerstroos bleef en bloeide door ijs en sneeuw heen en wijst met zijn witte kleur op de gerechtigheid die Jezus onder ons gebracht heeft.

Naast de helleboris is woestijnzand uit de Sinaïwoestijn te zien. Hiermee wordt naar Johannes de Doper verwezen die van zichzelf zegt dat hij de stem is die roept in de woestijn: ‘Maak recht de weg van de Heer’.  Ook zien we jute, dat symbool staat voor de ruige kleding die Johannes als teken boetedoening droeg. 

 

 

 

Uit duisternis
aan het licht komen,
door liefde
open gaan
en je hart ontsluiten.
Er is een roos ontloken
midden in de winternacht.


Liturgisch bloemstuk op de derde zondag van advent
Protestantse gemeente van Kollum, 13 december 2020
Thema: ‘Ben je er klaar voor?’
Jesaja 65:17-25
Johannes 3:22-30

Op deze derde zondag van de advent breekt het witte licht van Kerst door de donkere dagen heen: het paars wordt roze gekleurd. Het is nog geen kerst, maar voordat we het lange wachten moe worden laat God ons al een glimp zien van wat ons te wachten staat: een stralend licht vanuit de hemel kleurt ons donkere leven licht en geeft uitzicht op een wereld waarin alles goed is.

Naast de boomstronk staan koren, brood, druiven en wijn als voedsel uit de hemel.Jesaja vertelt de mensen over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar wolf en lam, leeuw en rund samen kunnen leven en er genoeg te eten en te drinken is voor iedereen.

Het groene mos en de wilgentakjes staan ook symbool voor die nieuwe wereld, waarbij mos verwijst naar moederliefde en de kleur groen voor hoop en toekomst staat. Ook het wilgentakje geeft dit aan, want wilg staat symbool voor blijheid.

 

 

Leven draagt vrucht
en wordt ons geschonken
om ter proeven.
Geraakt door
zachtmoedigheid en barmhartigheid
komt God tastend aan het licht.


Liturgisch bloemstuk op de vierde zondag van advent
Protestantse gemeente van Kollum, 20 december 2020
Thema: ‘Wat een geschenk’
Lucas 1:26-38

Deze zondag wordt het verhaal van Maria gelezen. Een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt.
Naast de boomstronk - die symbool staat voor de ‘stronk van Jesse’ waar het ‘twijgje’ Jezus van afstamt - zien we een amaryllisbol. Deze staat voor de aankondiging. Tevens is het een beeld van hoop en verwachting, want uit het donker van de bloembol komt een prachtige bloem tot bloei.Verder zien we een witte lelie. Deze bloem wordt ook wel de Mariabloem genoemd omdat zij zuiverheid en onschuld symboliseert.Ook de blauwe gentianen in het bloemstuk verwijzen naar Maria en met name naar haar moederliefde en kracht.  De kleur blauw is eveneens een verwijzing naar Maria, die je dikwijls afgebeeld ziet met een blauwe mantel.

We mogen vandaag een vierde ster begroten, hoe dichter we bij kerst komen hoe groter de sterren worden.

 

 

 

 

Leven draagt vrucht
en wordt ons geschonken.
Hemel en aarde raken verbonden,
nieuw leven breekt door
hoe klein ook het begin.