PKN Kollum

Geloof, Hoop en Liefde

Welkom op onze website !
Het landelijk oecumenisch Inspiratiefestival op Terschelling

Geloven in beweging

Ben jij geïnteresseerd in geloof, betrokken bij een kerk of gewoon op zoek naar inspiratie? Kom dan naar het Inspiratiefestival op Terschelling! Laat je door een gevarieerd programma in kerken, duinen, bos en strand verrassen door talloze voorbeelden van kerk-zijn in de tijd. Hier ontmoet je mensen die ook op zoek zijn naar de kerk van de toekomst en die hun ervaringen met je willen delen.

Verbinden, verdiepen, vernieuwen

Het Inspiratiefestival Terschelling is dé ontmoetingsplek voor vernieuwende initiatieven op het gebied van geloof, kerk en samenleving. Op het eiland kunnen deelnemers uit de volle breedte van kerk en samenleving zich een weekend lang laten inspireren door mix van activiteiten die een opfrisser zijn voor hun persoonlijk geloof en kerkelijke praktijk. Als een vrijplaats voor verbinding,  verdieping  en vernieuwing wil het Inspiratiefestival een brede oecumenische beweging op gang brengen door christelijk Nederland bijeen te brengen en in gelovig enthousiasme te inspireren. 

Meer informatie over dit inspirerend evenement


 

Visie & Missie

De Protestantse Gemeente te Kollum is een gemeente, gedragen door de Liefde van God, waar ruimte is voor diverse vormen van vieren, persoonlijke groei en barmhartigheid naar de ander.

Wij zijn een levende gemeente die actief mensen in beweging brengt en houdt. We leven met onze leden mee en hebben aandacht voor iedereen. We staan middenin de samenleving: we zijn er voor de mensen in Kollum, voor u, maar ook voor de wereld om ons heen. Onze gemeente is kleurrijk en biedt ieder ruimte voor zijn eigen geloofsbeleving, want in ons geloof in God vormen wij een eenheid.

Onze gemeente leeft volop dankzij het grote aantal vrijwilligers. Zij vormen de kerkenraad en de verschillende taak/werkgroepen.